Projektas skatina atrasti savyje save

Socialinės Integracijos Centras - SIC > Naujienos > Apie mus rašo > Projektas skatina atrasti savyje save

Projektas skatina atrasti savyje save

Socialinės integracijos centras (SIC) Šiauliuose jau metus vykdo Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą VP1-2.2-ŠMM-10-V-04 „Jaunimo karjeros iniciatyvų integralus vystymas(is). Atrask savyje save”. Projektu siekiama paskatinti jaunus žmones siekti mokslo ir žinių, aktyviai ieškotis darbo.

PLAČIAU