Sėkmingam Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimui svarbus socialinis dialogas

Socialinės Integracijos Centras - SIC > Naujienos > Apie mus rašo > Sėkmingam Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimui svarbus socialinis dialogas