Mokymai Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre

Socialinės Integracijos Centras - SIC > Naujienos > Projektai > Gebėjimų asimetrija > Mokymai Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre

Mokymai Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre

Įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Gebėjimų asimetrija“ Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre liepos, rugpjūčio mėnesiais individualias konsultacijas teikia ir grupinius užsiėmimus veda Socialinės integracijos centro karjeros konsultantės dr. Margarita Jurevičienė ir dr. Aistė Batūraitė. Užsiėmimuose dalyvauja dvylika 14 – 18 metų amžiaus vaikų. Pokalbių metu siekiama įgalinti jaunuolius siekti asmeninio ir profesinio tobulėjimo, aktyviai įsitraukti į kitas projekto veiklas (kompiuterinio raštingumo, matematinių ir technologinių, iniciatyvumo ir verslumo bei kt. gebėjimų ugdymą), dalyvauti darbo paieškose. Susitikimų metu analizuojami individualūs vaikų poreikiai, motyvai ir įsitikinimai, turintys įtakos mokymosi ir darbo motyvacijai. Vaikai atlieka individualias užduotis, padedančias stiprinti pasitikėjimą savimi, ugdančias kritinį mąstymą bei gebėjimą spręsti gyvenimiškas problemas.


Individualaus profesinio konsultavimo metu siekiama atskleisti vaikų polinkius, interesų sritis, kartu analizuoti profesines galimybes. Susitikimų metu vaikai atlieka asmenybės kryptingumo nustatymo, profesijos pasirinkimo, profesinės motyvacijos ir kt. testus. Pokalbių metu analizuojamos asmenybės stiprybės, profesinės galimybės, sudaromas individualus profesinės karjeros planas, iš anksto numatant galimas problemas ir jų sprendimo būdus.