Grupiniai socialinių įgūdžių užsiėmimai Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre

Socialinės Integracijos Centras - SIC > Naujienos > Projektai > Gebėjimų asimetrija > Grupiniai socialinių įgūdžių užsiėmimai Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre

Grupiniai socialinių įgūdžių užsiėmimai Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre

Įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Gebėjimų asimetrija“ Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre rugpjūčio mėnesį grupinius socialinių įgūdžių užsiėmimus veda Socialinės integracijos centro karjeros konsultantės dr. Aistė Batūraitė ir dr. Margarita Jurevičienė. Socialiniai įgūdžiai, kaip visaverčio socialinio gyvenimo prielaida, būtini, siekiant asmens autonomiškumo, gebėjimo prisitaikyti prie socialinių situacijų; išreikšti save, suprasti kitus; bendrauti, išvengiant konfliktų, palaikant gerus komunikacinius ryšius. Turimi socialiniai įgūdžiai – tai harmoningo buvimo socialinėje grupėje sąlyga, galimybė individui efektyviai veikti socialinėje aplinkoje, sėkmingos socializacijos prielaida. Būtent socialiniai įgūdžiai tarpusavio sąveikose formuoja žmogaus sąmonės pagrindą, jie yra tarsi jungtis tarp individo ir jo aplinkos ir leidžia asmenybei funkcionuoti kaip bendruomenės daliai. Vaiko/paauglio ateities perspektyvoje įgyti socialiniai įgūdžiai, tarsi darbinės veiklos pamatas, kuris gali būti laikomas profesinės sėkmės pranašu.


Socialinių įgūdžių įgijimas, pagrįstas kognityviniu – socialiniu mokymusi. Vadinasi, efektyvus socialinis funkcionavimas priklauso nuo žinių, gebėjimo turimas žinias taikyti gyvenimiškose situacijose, konstruktyviai veikti aplinkoje ir efektyviai reaguoti į gyvenimo aktualijas. Kita vertus, tyrimų rezultatai liudija, kad asmuo, įgijęs tam tikrų įgūdžių ir išmokęs spręsti problemas, lengviau išgyvena pasikeitimus, prisitaiko prie aplinkybių, patiria sėkmę profesinėje srityje.


Mokymo tikslas – stiprinti vaikų/paauglių asmenybės atsparumą, ugdant konstruktyvius socialinius įgūdžius, formuojant pozityvius lūkesčius, reikalingus sėkmingam funkcionavimui ir įsitvirtinimui darbo rinkoje. Užsiėmimo metu ugdomi gebėjimai: atsisakyti sau nenaudingų situacijų, reaguoti į kritiką, reikalauti pakeisti griaunamą elgesį, išreikšti prieštaravimus, atsiprašyti, pripažinti silpnybes, nutraukti nepageidaujamus kontaktus, sakyti ir priimti komplimentus, laiku ir tinkamai pradėti, palaikyti, baigti pokalbį, išklausyti, organizuoti norimus kontaktus, paprašyti paslaugos, veikti grupėje, tinkamai save pristatyti ir daugybė kitų įgūdžių.