Projekto „Aktyvus gyvenimas brandoje“ veiklos Kelmėje

Socialinės Integracijos Centras - SIC > Naujienos > Projektai > Aktyvus gyvenimas brandoje > Projekto „Aktyvus gyvenimas brandoje“ veiklos Kelmėje

Projekto „Aktyvus gyvenimas brandoje“ veiklos Kelmėje

Karjeros projektavimas jau visuotinai pripažįstamas kaip svarbus mokymosi visą gyvenimą strategijos elementas, todėl toks svarbus šiandieninėje visuomenėje. Karjeros projektavimo elementai yra ugdymas karjerai ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymas. Atskirais amžiaus tarpsniais karjeros projektavimas turi nevienodą pobūdį ir tikslus. Mokymai „Karjeros projektavimas įtvirtinant pozityvią saviraišką“ vyko Kelmėje, 2018 m. rugsėjo 4-5 dienomis.


Nors dažnai vyrauja stereotipinės nuostatos į vyresnio amžiaus asmenis, tačiau darbdaviai dažnai įžvelgia ir šio amžiaus tarpsnio darbuotojų privalumus darbo rinkoje. Vyresnio amžiaus darbuotojai pasižymi reiklumu sau, stabilumu ir lojalumu įmonei, kurioje dirba. Priešpensinio amžiaus žmonių darbą ribojantys veiksniai yra: kompetencijos, neatitinkančios šiuolaikinės darbo rinkos reikalavimų; šio amžiaus asmenims yra svetimos šiuolaikinės technologijos; jie nenoriai siunčiami į kvalifikacijos kursus, mokymus; užsienio kalbų nemokėjimas; nepasitikėjimas savo jėgomis. Socialinės integracijos centras reaguoja į šios amžiaus grupės poreikius ir mokymai „Informacinės technologijos praktiškai“ apima aktualias ir realiai pritaikomas žinias bei įgūdžius.


Kaip išlikti aktyviam, esant brandoje? Kaip išlikti darbingam, neturint pastovaus darbo? Kaip išlikti pozityviam, stebint kritišką požiūrį į pagyvenusius asmenis? Kaip nepasiduoti kasdienei rutinai? Kaip interaktyviai bendrauti su vaikais ir anūkais? Kaip drąsiai pasakyti visiems – ŽINOTE, AŠ IRGI MOKAUSI!!! Visi atsakymai yra Jumyse. Tereikia tinkamos erdvės, bendraminčių rato ir žmonių norinčių ir gebančių padėti rasti atsakymus į šiuos klausimus.


Projektas iš dalies finansuojamas ES paramos lėšomis.