„Bendrųjų gebėjimų ugdymas“ ir praktika Baisogaloje

Socialinės Integracijos Centras - SIC > Naujienos > Projektai > Gebėjimų asimetrija > „Bendrųjų gebėjimų ugdymas“ ir praktika Baisogaloje

„Bendrųjų gebėjimų ugdymas“ ir praktika Baisogaloje

2017 m. atliktas projekto tikslinės grupės tyrimas atskleidė, kad socialiai pažeidžiami asmenys, siekiantys sėkmingos (re)integracijos į darbo rinką, norėtų tobulinti profesines, dalykines kompetencijas, sistemingai įgyti naujų teorinių žinių ir plėtoti praktinę patirtį. Jų teigimu tai padėtų lengviau susirasti darbą ir įsitvirtinti darbo rinkoje.


Bendrosios kompetencijos, t. y. žinios, įgūdžiai ir požiūriai, sudaro sąlygas besimokantiems asmenims būti patenkintiems savo veikla, o vėliau įsidarbinti ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Šioms bendrosioms kompetencijoms priskiriami įprastiniai įgūdžiai, tokie kaip: bendravimo gimtąja kalba ir užsienio kalbomis, naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis įgūdžiai, raštingumas, pagrindiniai matematiniai ir gamtos mokslų įgūdžiai, taip pat horizontalūs įgūdžiai, pavyzdžiui, mokėjimas mokytis, socialinė ir pilietinė atsakomybė, iniciatyvumas ir verslumas, kultūrinis sąmoningumas ir kūrybingumas. Horizontalieji įgūdžiai lavinami lygiagrečiai – t.y. per pagrindinių gebėjimų užsiėmimus naudojami įvairūs mokymo metodai, diskusijos, situacijos bei temos, kuriose besimokantieji turi galimybę išreikšti savo nuostatas, išgirsti vertinimą, būti padrąsinti, prisiimti atsakomybė, mokytis analizuoti, sintezuoti ir daryti išvadas jiems saugioje aplinkoje.


Lektorių vedamuose užsiėmimuose nuo lapkričio mėnesio įgytas žinias ir įgūdžius mokymų dalyviai sėkmingai įtvirtina netradicinėse vietose ir skirtingose situacijose. „Bendrųjų gebėjimų ugdymas“ dalyviai lankėsi Radviliškio plaukimo baseine, susitikime su filosofu, rašytoju, publicistu, humanitarinių mokslų daktaru Arvydu Juozaičiu, filme „Širdys“.