Socialinių įgūdžių ugdymas Šiaulių „Ringuvos“ specialiojoje mokykloje

Socialinės Integracijos Centras - SIC > Naujienos > Projektai > Gebėjimų asimetrija > Socialinių įgūdžių ugdymas Šiaulių „Ringuvos“ specialiojoje mokykloje

Socialinių įgūdžių ugdymas Šiaulių „Ringuvos“ specialiojoje mokykloje

Socialiniai įgūdžiai, kaip visaverčio socialinio gyvenimo prielaida, būtini siekiant asmens autonomiškumo, gebėjimo prisitaikyti prie socialinių situacijų, išreikšti save ir suprasti kitus. Tai harmoningo buvimo socialinėje grupėje sąlyga, galimybė individui efektyviai veikti socialinėje aplinkoje, sėkmingos socializacijos prielaida. Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedros lektorės, Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos metodininkės dr. Margaritos Jurevičienės vedami mokymai „Socialinių įgūdžių ugdymas“, pasižymi netradiciniais ugdymo(si) metodais ir individualizuotu mokymų turiniu. Lektorės teigimu, ugdymo(si) aplinka, tiksliau – aplinkos pritaikymas vaikams, turintiems sensorinės integracijos sutrikimų ir sensomotorinius poreikius atitinkantis ugdymas – vienas iš esminių ugdymo(si) veiksnių, įgalinančių individualų asmeninį tobulėjimą. Mokymų metu kuriama tinkama ugdomoji erdvė (pvz. multisensorinė aplinka ir kt.), parenkamos įgūdžių ugdymo priemonės bei veiklos, kurios užtikrina galimybę vaikui mokytis savarankiškai, grupėje, sudarant tinkamas sąlygas saviraiškai ir prigimtinių galių, pojūčių sklaidai.