Mokymai „Socialinių įgūdžių ugdymas“ Šiaulių „Ringuvos“ specialiojoje mokykloje

Socialinės Integracijos Centras - SIC > Naujienos > Projektai > Gebėjimų asimetrija > Mokymai „Socialinių įgūdžių ugdymas“ Šiaulių „Ringuvos“ specialiojoje mokykloje

Mokymai „Socialinių įgūdžių ugdymas“ Šiaulių „Ringuvos“ specialiojoje mokykloje

Ugdymo ir socialinės integracijos garantijos sudaro sąlygas atskleisti ir plėtoti vaikų ir suaugusių asmenų potencialą, turi svarbų vaidmenį asmens intelektinių, socialinių gebėjimų raidai. Tačiau net ir įstatymiškai įteisintomis integracijos sąlygomis kai kurios negalių turinčių asmenų grupės patiria tam tikrų socializacijos problemų, susijusių tiek su nepalankiomis visuomenės nuostatomis, negalės stereotipais, tiek ir su elgsenos ypatumais. Gerų komunikacinių ryšių palaikymas yra harmoningo buvimo socialinėje grupėje sąlyga, galimybė individui efektyviai veikti socialinėje aplinkoje.

2019 m. sausio 16-30 d. (20 val.) Šiaulių „Ringuvos“ specialiojoje mokykloje vykę „Socialinių įgūdžių ugdymo“ mokymai neabejotinai lemia asmens socialinio funkcionavimo ir socialinių situacijų valdymo kokybę bei daro didžiulį poveikį žmogaus asmeniniam ir visuomeniniam gyve-nimui.

Mokymai „Socialinių įgūdžių ugdymas“ yra įgyvendinami pagal projektą „Gebėjimų asimetrija“. Projektą finansuoja Europos socialinio fondo agentūra.