Projekto „Taiki komunikacija-gyvenimo kalba (angl. NVC)” darbo grupės susitikimas

Socialinės Integracijos Centras - SIC > Naujienos > Projektai > Taiki komunikacija (NVC) > Projekto „Taiki komunikacija-gyvenimo kalba (angl. NVC)” darbo grupės susitikimas

Projekto „Taiki komunikacija-gyvenimo kalba (angl. NVC)” darbo grupės susitikimas

2022 metų liepos 28 dieną įvyko trečiasis darbo grupės susitikimas. Darbo grupė rengia taikios komunikacijos metodines užduotis, klausimyną kurie bus testuojami ir adaptuojami Lietuvoje pilotinių (bandomųjų) mokymų metu.

Šio susitikimo tikslas buvo aptarti konkrečias užduotis, skirtas kiekvienam darbo grupės nariui. Buvo aptarta kokios metodinės užduotys labiausiai tiktų visų tikslinių grupių nariams (vaikams/jaunuoliams, tėvams/šeimai ir specialistams).

Susitikimas buvo labai produktyvus, buvo aptarta nemažai klausimų susijusių su projekto įgyvendinimu.

Projektas finansuojamas iš 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo programos „Sveikata” lėšų.