Projekto „Taiki komunikacija – gyvenimo kalba“ (angl. NVC) (Nr. LT03-2-SADM-K01-034) pilotiniai mokymai

Socialinės Integracijos Centras - SIC > Naujienos > Projektai > Taiki komunikacija (NVC) > Naujienos > Projekto „Taiki komunikacija – gyvenimo kalba“ (angl. NVC) (Nr. LT03-2-SADM-K01-034) pilotiniai mokymai

Projekto „Taiki komunikacija – gyvenimo kalba“ (angl. NVC) (Nr. LT03-2-SADM-K01-034) pilotiniai mokymai

2023-02-24 prasidėjo pilotiniai (bandomieji) mokymai jaunuoliams.

Mokymų temos:

  • Kas yra NVC?
  • Jausmų, poreikių pažinimas ir stebėjimo įgūdžių treniravimas
  • Keturių žingsnių modelis: stebėjimas, jausmai, poreikiai ir prašymas
  •  Empatijos ugdymas
  • Pykčio valdymas

Jau įvykusių užsiėmimų metu paaugliai sužinojo, kas yra taikus bendravimas; mokėsi kurti nuoširdų ryšį su kitais; siekė pažinti savo ir kitų žmonių jausmus ir poreikius, buvo aptartos temos: moralistinis teisimas, lyginimas, atsakomybė. Drauge su paaugliais diskutuota kodėl, tam tikri bendravimo būdai nutolina mus nuo įgimtos gailestingumo būsenos. Paaugliai suprato, kad analizuodami kitus iš tikrųjų išreiškiame savo poreikius; žmonių teisimas ir skirstymas į kategorijas nėra taikios komunikacijos forma. Buvo bandyta išryškinti atsakomybės už savo veiksmus, mintis ir jausmus svarbą.

Projektas finansuojamas iš 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo programos „Sveikata” lėšų.

Projekto partneriai: