SIC
PROJEKTAS


Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone

Tai projektas, kurio metu siekiama sudaryti sąlygas Šiaulių rajone gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą, kuo arčiau gyvenamosios vietos ir padėti įveikti iškilusius sunkumus, krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. parodant komandinio darbo, bendradarbiavimo svarbą.

Įgyvendinant projektą ,,Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Šiaulių rajone“ ir siekiant Šiaulių rajone sumažinti į socialinės rizikos sąrašą įtrauktų šeimų, jose augančių vaikų skaičių Kuršėnų mieste įsteigti Bendruomeniniai šeimos namai . Taip bus sudarytos sąlygos Šiaulių rajone gyvenančioms šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau gyvenamosios vietos ir padėti įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Bendruomeniniuose šeimos namuose teikiamos šios paslaugos:
• Psichologo konsultacijos;
• Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos;
• Mediacijos paslaugos;
• Vaikų priežiūros paslaugos;
• Pavežėjimo paslauga asmenims, dalyvaujantiems projekto veiklose.


Projektą įgyvendina:
• Socialinės integracijos centras;
• VšĮ „Eterna Vita“;
• Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Šiaulių skyrius.

Renginiai