Aktyvus gyvenimas brandoje

Aktyvus gyvenimas brandoje

Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0169


Socialinės integracijos centras 2018 m. kovo 20 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Aktyvus gyvenimas brandoje“ Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0169 finansavimo ir administravimo sutartį. Socialinės integracijos centro ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, Šiaulių apygardos probacijos tarnyba bei Šiaulių teritorine darbo birža ilgametė patirtis, Šiaulių r. savivaldybės administracijos įžvalgos bei esama situacija Lietuvoje davė impulsą projekto idėjai. Projekto „Aktyvus gyvenimas brandoje“ tikslas – vyresnio darbingo amžiaus asmenų įgalinimas plėtoti bendruosius gebėjimus aktyviai saviraiškai asmeninėje, socialinėje ir profesinėje veikloje. Tikslui pasiekti suplanuotos kompleksiškos projekto veiklos, siekiant vyresnio darbingo amžiaus asmenų pokyčio sprendžiant socialinius, bendrųjų gebėjimų plėtotės, (ne)diskriminavimo klausimus pozityviai saviraiškai, tiesiogiai palies mažiausiai 136 asmenis.
Planuojama projekto trukmė 24 mėn. Projekto veiklos apima Šiaulių r., Akmenės r., Joniškio r., Radviliškio r., Kelmės r., Pakruojo r.


Projektas iš dalies finansuojamas ES paramos lėšomis.


Projekto „Aktyvus gyvenimas brandoje“ mokymai N. Akmenėje

Lapkričio 5 dieną startavo mokymų „Aktyvus brandoje“ ciklas vykdomas 7 grupei. Lektoriai patenkinti grupės aktyvumu ir žingeidumu. Atsiskleidė savotiškos ir asmeninės dalyvių patirtys, kurias lektoriai integravo į mokymų temas ir diskusijas. Mokymų dienos prabėgo nepastebimai greitai. Projekto „Aktyvus gyvenimas brandoje“ tikslas suteikti dalyviams, kurie yra nuo 55-erių metų iki senatvės pensijos amžiaus, žinių ir įgūdžių reikalingų norint integruotis į darbo rinką ar praturtinti asmeninį gyvenimą savanoriška veikla. Ši grupė rodė ypatingą susidomėjimą mokymais „Informacinės technologijos praktiškai“. Visi dalyviai turėjo specialią užduotį – užsiregistruoti Lietuvos užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje ir parašyti laišką savo konsultantams. Užduotis įgyvendinta, nors pradžioje buvo daug nepasitikėjimo…

Mokymai savanoriams „Savanorystė probacijos sistemoje: savanoriška neformali pagalba nuteistiesiems – raktas į jų socialinę integraciją, užtikrinantis visuomenės saugumą“

Šių metų rugpjūčio 14 ir 21 dienomis vyko savanorių mokymai „Savanorystė probacijos sistemoje: savanoriška neformali pagalba nuteistiesiems – raktas į jų socialinę integraciją, užtikrinantis visuomenės saugumą”. Mokymai vyko Joniškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro patalpose ir juose dalyvavo 8 Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyriaus priežiūroje (Joniškio) esantys asmenys, kurių amžius 55 ir vyresni. Savanorystė Lietuvos probacijos tarnyboje yra svarbi institucijos dalis, skatinanti visus prisidėti prie saugios aplinkos kūrimo visuomenėje. Įsitraukdami į savanorystę, aplinką, kurioje norime augti, kuriame kartu, tad drauge užtikriname ir tvaresnę bei bendruomeniškesnę visuomenę. Lietuvos probacijos tarnybos savanoriai – mūsų ambasadoriai, kurie apsilankymą gali paversti ypatinga patirtimi….

Mokymų „Aktyvus gyvenimas brandoje“ ciklas Pakruojyje

Pakruojo rajone gyvenantys, virš 55 metų amžiaus, asmenys maloniai nustebino aktyvumu, aukštu sąmoningumo ir išsilavinimo lygiu. Visi lektoriai ir psichologė džiaugėsi produktyviomis diskusijomis ir įsitraukimu į grupines bei individualias užduotis. Trys savaitės praskriejo nepastebimai, tiek dalyviams, tiek lektoriams. Europos socialinio fondo agentūros finansuojamas ir administruojamas projektas „Aktyvus gyvenimas brandoje“, kurį įgyvendina Socialinės integracijos centras, viršijo lūkesčius ir jau ne pirmą kartą dalyviai įrodo mokymų „Karjeros projektavimas įtvirtinant pozityvią saviraišką“ ir „Gyvenimas brandoje“ svarbą bei poveikį asmeniniam ir profesiniam augimui. Psichologė džiaugėsi psichologinės savipagalbos „Emocinio imuniteto stiprinimas“ grupės darbu ir atvirais pokalbiais. Projektas iš dalies finansuojamas ES paramos lėšomis.

Mokymai „Aktyvus gyvenimas brandoje“ Gruzdžiuose

Kaip rasti kelią pas besimokantįjį? Pagrindinis klausimas, kurį nuolat sau kelia Socialinės integracijos centro lektoriai ir konsultantai įgyvendinami projektą „Aktyvus gyvenimas brandoje“. Gyvename XXI amžiuje, laiku, kai nuolat viskas aplink mus keičiasi, kuriasi, tobulėja. Sėkmingas žmogus šiandien yra kūrybiškas ir aktyvus. Žvelgiant dar toliau į ateitį ir kuriant sėkmingą Lietuvos visuomenę, tikimasi, kad ji bus atvira pasaulio kaitai. Mūsų šalies piliečiai ir toliau išliks išsilavinę, domėsis mokslu ir naujovėmis, lengvai perpras ir naudos išmaniąsias technologijas, mokysis užsienio kalbų, puoselės mokymosi visą gyvenimą principus. Lietuvoje bus sudarytos sąlygos besimokantiesiems individualiai tobulėti ir kūrybiškumui formuotis, verslo ir mokslo bendroms idėjoms realizuoti. Visoje…

Projekto „Aktyvus gyvenimas brandoje“ veiklos Kelmėje

Karjeros projektavimas jau visuotinai pripažįstamas kaip svarbus mokymosi visą gyvenimą strategijos elementas, todėl toks svarbus šiandieninėje visuomenėje. Karjeros projektavimo elementai yra ugdymas karjerai ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymas. Atskirais amžiaus tarpsniais karjeros projektavimas turi nevienodą pobūdį ir tikslus. Mokymai „Karjeros projektavimas įtvirtinant pozityvią saviraišką“ vyko Kelmėje, 2018 m. rugsėjo 4-5 dienomis. Nors dažnai vyrauja stereotipinės nuostatos į vyresnio amžiaus asmenis, tačiau darbdaviai dažnai įžvelgia ir šio amžiaus tarpsnio darbuotojų privalumus darbo rinkoje. Vyresnio amžiaus darbuotojai pasižymi reiklumu sau, stabilumu ir lojalumu įmonei, kurioje dirba. Priešpensinio amžiaus žmonių darbą ribojantys veiksniai yra: kompetencijos, neatitinkančios šiuolaikinės darbo rinkos reikalavimų; šio amžiaus asmenims…

Individualios konsultacijos ir mokymai, asmenims vyresniems nei 54-eri, Radviliškyje

Išsilavinimas plačiąja prasme suprantamas ne vien tik kaip formalus išsilavinimas, patvirtinamas dokumentu, bet ir kaip būtina sąlyga kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo ar gyvenimiškos patirties plėtoti savo asmeninį potencialą, įgyti intelektinį savarankiškumą, pasirengti aktyviai dalyvauti visuomenės raidoje, prisidėti prie veiksmingumo darbo rinkoje didinimo. Šios diskusinės temos ir dar daugiau klausimų buvo gvildenami „Karjeros projektavimas įtvirtinant pozityvią saviraišką” mokymų metu, kurie vyko 2018 m. birželio 6-7 d. Radviliškyje. Motyvuota, aktyviai diskutuojanti, gebanti išeiti iš komforto zonos, dinamiška ir stereotipus griaunanti, 54+ amžiaus asmenų, grupė Radviliškyje. Didžiausi komplimentai šiai grupei ir lektorės Dianos Armalienės padėka mokymų dalyviams už tai, kad vis…

Projekto „Aktyvus gyvenimas brandoje“ konsultacijos ir mokymai Joniškyje

Gegužės 16 dieną iškilmingai įteikti 2 dienų mokymų „Karjeros projektavimas įtvirtinant pozityvią saviraišką” baigimo pažymėjimai. Projekto „Aktyvus gyvenimas brandoje” veiklos sulaukė didžiulio Joniškio darbo biržos klientų susidomėjimo. Lektorė Diana Armalienė nepaprastai džiaugėsi aktyviais, iškalbingais ir kūrybingais mokymų dalyviais. Paskutinę mokslo metų dieną baigėsi ir mokymai „Gyvenimas brandoje”, skirti asmenims nuo 55 m. iki senatvės pensijos amžiaus. Joniškyje mokymų dalyviai buvo aktyvūs, linkę diskutuoti ir lyriškai nukrypti į gyvenimiškas ir brandžias temas. Džiugina ir sklandančių mitų paneigimas apie motyvacijos ar iniciatyvos stoką šio amžiaus žmonėms. Paskutinę mokymų dieną, dėstant temą „Kaip idėjas paversti veiksmais?”, dalyviai atskleidė ir parodė, kokius skanėstus ir…