Šeimos LOGOritmas

Šeimos LOGOritmas

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0009


Socialinės integracijos centras 2018 m. lapkričio 27 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Šeimos LOGOritmas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0009) finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto „Šeimos LOGOritmas“ tikslas – darbingų gyventojų ir jų šeimos narių savimotyvacijos stiprinimas per aktyvų laisvalaikį, mokymą(si) kartu, siekiant efektyvių asmenybės tobulėjimo pokyčių ir įsitraukimo į visuomeninį gyvenimą bei darbo rinką. Tikslinė grupė – darbingi gyventojai ir jų šeimos nariai, kurie dėl įvairių priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu (36 asm.). Išskirtina tai, kad per šeimų sportą bus sukuriama erdvė šeimų pozityvių santykių kūrimui, šeimos tarpusavio santykių problemų sprendimui, užimtumui, socialinių, kultūrinių įgūdžių ugdymui, savimotyvacijos stiprinimui. Projekto veiklos apima Šiaulių miestą.


Projekto veiklos:
• Šeimos sportas – erdvė pozityvių santykių kūrimui
• Informacijos apie socialines paslaugas Šiaulių m. sklaida ir tarpininkavimas jas gaunant
• Mokymai „Aktyvi pozicija ir verslumo gebėjimų plėtotė karjeros projektavime
• Individualus profesinis konsultavimas
• Savanorių mokymai „Įprasmink savo gyvenimą savanoriaudamas“
• Renginiai „Socialinis žadintuvas“.


Projekto partneriai:
• Lietuvos apygardos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyrius
• Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“
• Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija


Šeimos LOGOritmas užsiėmimai

„Šeimos LOGOritmas” – projektas suteikiantis galimybę aktyviai leisti laiką, lavinti komunikacijos įgūdžius, pasitikėjimą savimi. 2022 metų kovo ir balandžio mėnesiais, Šiaulių „Spindulio” ugdymo centre vyksta sportiniai užsiėmimai su šunimis , kurių metu centro ugdytiniams suteikiama galimybė susipažinti su įvairių veislių šuniukais, atlikti įvairias užduotis, pasportuoti kartu su jais. Nuo senų laikų yra žinoma, kad gyvūnai įvairaus amžiaus žmonėms padeda įvairiais būdais, gydo tiek fizinę, tiek emocinę sveikatą, be abejonės suteikia ir nuostabių emocijų, išgyvenimų, kartais padeda „perlipti per save” siekiant užsibrėžtų žinių. Ne paslaptis, kad dažnai vaikai bijo šunų, todėl šie užsiėmimai padeda geriau susipažinti su skirtingų veislių augintiniais. Užsiėmimų metu su vaikais siekiama kurti pozityvius santykius su žmonėmis ir gyvūnais , stiprinti savimotyvaciją. Labai dėkojame Lidijos Hendlingo ir Dresūros Mokykla už nuostabias suteiktas emocijas vaikams ir norime jomis pasidalinti.