Šeimos LOGOritmas

Šeimos LOGOritmas

Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0009


Socialinės integracijos centras 2018 m. lapkričio 27 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Šeimos LOGOritmas“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-04-0009) finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto „Šeimos LOGOritmas“ tikslas – darbingų gyventojų ir jų šeimos narių savimotyvacijos stiprinimas per aktyvų laisvalaikį, mokymą(si) kartu, siekiant efektyvių asmenybės tobulėjimo pokyčių ir įsitraukimo į visuomeninį gyvenimą bei darbo rinką. Tikslinė grupė – darbingi gyventojai ir jų šeimos nariai, kurie dėl įvairių priežasčių negali savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu (36 asm.). Išskirtina tai, kad per šeimų sportą bus sukuriama erdvė šeimų pozityvių santykių kūrimui, šeimos tarpusavio santykių problemų sprendimui, užimtumui, socialinių, kultūrinių įgūdžių ugdymui, savimotyvacijos stiprinimui. Projekto veiklos apima Šiaulių miestą.


Projekto veiklos:
• Šeimos sportas – erdvė pozityvių santykių kūrimui
• Informacijos apie socialines paslaugas Šiaulių m. sklaida ir tarpininkavimas jas gaunant
• Mokymai „Aktyvi pozicija ir verslumo gebėjimų plėtotė karjeros projektavime
• Individualus profesinis konsultavimas
• Savanorių mokymai „Įprasmink savo gyvenimą savanoriaudamas“
• Renginiai „Socialinis žadintuvas“.


Projekto partneriai:
• Lietuvos apygardos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyrius
• Asociacija „Ekosistemų apsaugos centras“
• Šiaulių regbio ir žolės riedulio akademija