Sėkmės tandemas

Socialinės integracijos centras 2020 m. gruodžio 18 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė Jungtinės veiklos sutartį veikti bendrai dalyvaudamos projekte „Alternatyvių investicijų detektorius (AID)“. Projekto tikslas – plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje.

Gyvenimo kokybė, užimtumas ir įsidarbinimo galimybės didžiąja dalimi priklauso nuo pasitenkinimu gyvenimu, pozityvių jausmų, bendros psichologinės ir socialinės gerovės bei turimų kompetencijų. Projekto dalyviai įtraukiami į inovatyvius mokymus. Kompetencijų, reikalingų įsitvirtinant darbo rinkoje ugdymas vyksta per kūrybinį procesą (dviračių prikėlimą „naujam gyvenimui”), kuris apima integruotus IT, komunikacijos, psichologo ir verslumo mokymus.


Projekto „Sėkmės tandemas“ idėja – seno, nebenaudojamo daikto prikėlimas naujam gyvenimui įgyjant sėkmingai darbo paieškai reikalingų įgūdžių. Šiai idėjai realizuoti buvo pasitelkta daug komunikacijos kanalų – skelbimai viešojoje erdvėje, pažįstamų, draugų ratas ir pan. Ypatingai daug pastangų įdėjo vienas projekto dalyvis, kuris savo iniciatyva aktyviai ieškojo informacijos internete.

Skelbimų apie dovanojamus dviračius socialiniuose tinkluose buvo keletas, tačiau norinčių gauti dviračius taip pat buvo daug. Vienas dovanotojų, sužinojęs, kad dviračiai bus prikelti naujam gyvenimui socialiniams tikslams, kad bus padovanoti tiems, kuriems labiausiai reikia, labai palaikė idėją ir pasisiūlė pagalbą atvežant dviračius į mokymo vietą.

Integruoti mokymai vyko Šiaulių dviračių gamykloje BALTIK VAIRAS. Dalyviams buvo suteikta galimybė lavinti IT, komunikacinius, verslumo gebėjimus, spręsti psichologinius iššūkius darbinėje aplinkoje. Visų mokymų metu dalyviai bendravo su įmonės praktikos/mokymų vadovais, darbuotojais. Kartu su karjeros konsultantu dalyviai pasirengė gyvenimo aprašymus, karjeros planus, atsižvelgiant į kiekvieno individualius poreikius, suaktyvinę darbo paiešką įsidarbino Šiaulių įmonėse. Pasibaigus mokymams dalyviai rinkosi atnaujintų dviračių dovanojimo aptarimui. Vienbalsiai buvo nuspręsta dviračius padovanoti vaikų globos namams, šeimynose gyvenantiems jaunuoliams, kurie aktyviai ieškosi darbo vasaros metu.


Baigėsi projekto „Sėkmės tandemas” vienas mokymų etapas – džiaugiamės dalyvių entuziazmu, visų mokymų metu lydėta gera nuotaiką ir pasiektais rezultatais. Džiaugiamės mes – džiaugiasi ir vaikų globos namai, gavę dovanų mūsų projekto dalyvių mokymų metu atnaujintus dviračius. Linkime gero kelio jaunuoliams ir sėmės darbe projekto dalyviams!


„Sėkmės tandemas” tęsia savo kelionę ir šiek tiek pasikeitęs – „sumoteriškėjęs” – toliau vykdo inovatyvius mokymus, skirtus kompetencijų, reikalingų įsitvirtinant darbo rinkoje, ugdymui per kūrybinį procesą. Pagrindinė projekto idėja – patiems susirasti nebenaudojamus daiktus bei juos prikelti naujam gyvenimui – išlieka. Džiaugiamės, kad projekto dalyvių „atgaivinti” daiktai sušildė jų artimųjų ir pažįstamų širdis.