SIC


Aktyvus gyvenimas brandoje

Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0169


Socialinės integracijos centras 2018 m. kovo 20 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Aktyvus gyvenimas brandoje“ Nr. 08.3.2-ESFA-K-415-01-0169 finansavimo ir administravimo sutartį. Socialinės integracijos centro ir bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, Šiaulių apygardos probacijos tarnyba bei Šiaulių teritorine darbo birža ilgametė patirtis, Šiaulių r. savivaldybės administracijos įžvalgos bei esama situacija Lietuvoje davė impulsą projekto idėjai. Projekto „Aktyvus gyvenimas brandoje“ tikslas – vyresnio darbingo amžiaus asmenų įgalinimas plėtoti bendruosius gebėjimus aktyviai saviraiškai asmeninėje, socialinėje ir profesinėje veikloje. Tikslui pasiekti suplanuotos kompleksiškos projekto veiklos, siekiant vyresnio darbingo amžiaus asmenų pokyčio sprendžiant socialinius, bendrųjų gebėjimų plėtotės, (ne)diskriminavimo klausimus pozityviai saviraiškai, tiesiogiai palies mažiausiai 136 asmenis.
Planuojama projekto trukmė 24 mėn. Projekto veiklos apima Šiaulių r., Akmenės r., Joniškio r., Radviliškio r., Kelmės r., Pakruojo r.

Projektas iš dalies finansuojamas ES paramos lėšomis.
2019-05-16
Mokymų „Gyvenimas brandoje“ ciklas Pakruojyje


Pakruojo rajone gyvenantys, virš 55 metų mažiaus, asmenys maloniai nustebino aktyvumu, aukštu sąmoningumo ir išsilavinimo lygiu. Visi lektoriai ir psichologė džiaugėsi produktyviomis diskusijomis ir įsitraukimu į grupines bei individualias užduotis. Trys savaitės praskriejo nepastebimai, tiek dalyviams, tiek lektoriams...

PLAČIAU
2019-03-05
Mokymai „Aktyvus gyvenimas brandoje“ Gruzdžiuose


Kaip rasti kelią pas besimokantįjį? Pagrindinis klausimas, kurį nuolat sau kelia Socialinės integracijos centro lektoriai ir konsultantai įgyvendinami projektą „Aktyvus gyvenimas brandoje“. Gyvename XXI amžiuje, laiku, kai nuolat viskas aplink mus keičiasi, kuriasi, tobulėja. Sėkmingas žmogus šiandien yra kūrybiškas ir aktyvus. Žvelgiant dar toliau į ateitį ir kuriant sėkmingą Lietuvos visuomenę, tikimasi, kad ji bus atvira pasaulio kaitai. Mūsų šalies piliečiai ir toliau išliks išsilavinę, domėsis mokslu ir naujovėmis, lengvai perpras ir naudos išmaniąsias technologijas, mokysis užsienio kalbų, puoselės mokymosi visą gyvenimą principus...

PLAČIAU
2018-09-19
Projekto „Aktyvus gyvenimas brandoje“ veiklos Kelmėje


Karjeros projektavimas jau visuotinai pripažįstamas kaip svarbus mokymosi visą gyvenimą strategijos elementas, todėl toks svarbus šiandieninėje visuomenėje. Karjeros projektavimo elementai yra ugdymas karjerai ir karjeros planavimo gebėjimų ugdymas. Atskirais amžiaus tarpsniais karjeros projektavimas turi nevienodą pobūdį ir tikslus. Mokymai „Karjeros projektavimas įtvirtinant pozityvią saviraišką“ vyko Kelmėje, 2018 m. rugsėjo 4-5 dienomis...

PLAČIAU
2018-06-21
Individualios konsultacijos ir mokymai, asmenims vyresniems nei 54-eri, Radviliškyje


Išsilavinimas plačiąja prasme suprantamas ne vien tik kaip formalus išsilavinimas, patvirtinamas dokumentu, bet ir kaip būtina sąlyga kiekvienam žmogui, nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo ar gyvenimiškos patirties plėtoti savo asmeninį potencialą, įgyti intelektinį savarankiškumą, pasirengti aktyviai dalyvauti visuomenės raidoje, prisidėti prie veiksmingumo darbo rinkoje didinimo. Šios diskusinės temos ir dar daugiau klausimų buvo gvildenami „Karjeros projektavimas įtvirtinant pozityvią saviraišką" mokymų metu, kurie vyko 2018 m. birželio 6-7 d. Radviliškyje...

PLAČIAU
2018-05-31
Projekto „Aktyvus gyvenimas brandoje“ konsultacijos ir mokymai Joniškyje


Gegužės 16 dieną iškilmingai įteikti 2 dienų mokymų "Karjeros projektavimas įtvirtinant pozityvią saviraišką" baigimo pažymėjimai. Projekto "Aktyvus gyvenimas brandoje" veiklos sulaukė didžiulio Joniškio darbo biržos klientų susidomėjimo. Lektorė Diana Armalienė nepaprastai džiaugėsi aktyviais, iškalbingais ir kūrybingais mokymų dalyviais...

PLAČIAU