SIC 

PROJEKTAS
Gebėjimų vystymo platforma „Sekmės vektorius“

NR. NOR-LT10-VRM-01-K-01-014


Projektas „Gebėjimų vystymo platforma „Sėkmės vektorius“ pradėtas įgyvendinti 2015 m. rugsėjo mėnesį. Projektas finansuojamas Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis. Projekto trukmė – 8 mėnesiai.

Projekto vykdytojas – Socialinės integracijos centras.
Projekto partneriai – Šiaulių apygardos probacijos tarnyba ir Trondheim savivaldybės darbo ir kompetencijų centras „Stavne“.
 
Kodėl šis projektas? Vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevencija, socialinių įgūdžių formavimas, skatinimas mokytis ir įgyti profesiją yra prioritetinė ir viena aktualiausių teisinio reguliavimo sričių. Nusikalstamas veikas padariusiems nepilnamečiams teismai vis dažniau skiria Auklėjamojo poveikio priemonę (LR BK 82 str. 1d. 5 p., 87 str. 2 d. 5 p.) elgesio apribojimą– dalyvauti valstybinių ar nevalstybinių įstaigų bei organizacijų rengiamose socialinio ugdymo ar reabilitacijos priemonėse. Ta2iau net ir pati geriausia teisinė bazė nepakeis padėties, jei nebus pakankamai kvalifikuotų specialistų, gebančių tinkamai (re)socializuoti nepilnamečius, įgalinti juos „sujudinti“ savo pamatines vertybes, prisiimti atsakomybę už savo elgesį ir gyvenimą.
 
Projekto tikslas – vystyti specialistų bendruosius ir profesinius gebėjimus sėkmingam darbui su nusikalsti linkusiais nepilnamečiais, optimizuoti įvairaus lygmens institucijų tarpusavio kompleksinį bendradarbiavimą.
 
Projekto tikslinė grupė – specialistai (48 asmenys), dirbantys su į nusikaltimus linkusiais nepilnamečiais, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos priežiūroje esantys nepilnamečiai (10 asmenų) ir jų šeimos nariai.
 
Projekto veiklos:
1. Tarptautinis bendradarbiavimas: Norvegijos geroji patirtis ir praktika.
2. Specialistų, nepilnamečių ir jų šeimų asmeninių, socialinių ir profesinių kompetencijų ugdymas.
3. Socialinis dialogas „Socialinis žadintuvas“.
 
Siekiamas poveikis: Sustiprinti projekto partnerių gebėjimai ir sukurta palanki aplinka NVO sektoriui, dirbančiam su jaunimu.2015-12-03 antrasis projekto socialinis dialogas – „Socialinis žadintuvas“ renginys

2015 m. gruodžio 3 d. Raseiniuose vyko antrasis projekto socialinis dialogas – „Socialinis žadintuvas“ renginys. Šio Socialinio žadintuvo tikslas - Socialiniu dialogu siekiama išplėtoti ir optimizuoti įvairaus lygmens institucijų (NVO, policijos, švietimo centrų ir kt.) bei socialinių partnerių tarpusavio kompleksinį bendradarbiavimą ieškant finansinių išteklių veiklai su nepilnamečiais vykdyti projektui pasibaigus. Šiame renginyje buvo analizuojama neadekvataus jaunimo elgesio patirtis, galimi problemos sprendimo būdai, pasidalinta gerąja patirtimi, bendradarbiavimo galimybėmis.


 

2015-11-13 pirmasis projekto socialinis dialogas – „Socialinis žadintuvas“ renginys

2015 m. lapkričio 13 d. Telšiuose vyko pirmasis projekto socialinis dialogas – „Socialinis žadintuvas“ renginys. Šio Socialinio žadintuvo tikslas - Socialiniu dialogu siekiama išplėtoti ir optimizuoti įvairaus lygmens institucijų (NVO, policijos, švietimo centrų ir kt.) bei socialinių partnerių tarpusavio kompleksinį bendradarbiavimą ieškant finansinių išteklių veiklai su nepilnamečiais vykdyti projektui pasibaigus. Šiame renginyje buvo analizuojama neadekvataus jaunimo elgesio patirtis, galimi problemos sprendimo būdai, pasidalinta gerąja patirtimi, bendradarbiavimo galimybėmis.


 

2015-11-10 - 2015-11-12 nepilnamečių mokymai tema „Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas įtvirtinant pozityvią saviraišką“

2015 m. lapkričio 10, 11, 12 dienomis Socialinės integracijos centre vyko projekto nepilnamečių mokymai tema „Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas įtvirtinant pozityvią saviraišką“.
Šių mokymų tikslas - skatinti nepilnamečių pokyčius mąstysenoje, jausenoje bei elgesyje ir taip padėti sėkmingai adaptuotis aplinkoje bei efektyviai projektuoti individualią karjerą. Grupę sudarė 12 nepilnamečių, kurie buvo surinkti iš Šiaulių, Raseinių, Telšių, Radviliškio, Gruzdžių.  


 

2015-10-20 – 201-10-21 mokymai specialistams tema „Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas įtvirtinant pozityvią saviraišką: darbo su nepilnamečiais metodai ir technikos“

2015-10-20 – 201-10-21 vyko mokymai specialistams tema „Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas įtvirtinant pozityvią saviraišką: darbo su nepilnamečiais metodai ir technikos“. Šiuose mokymuose dalyvavo ir projekto partnerio darbo rinkos ir kompetencijų centro „Stavne“ atstovai. Mokymų tikslas – ugdyti specialistų gebėjimus kryptingai vykdyti Šiaulių apygardos probacijos tarnybos priežiūroje esančių nepilnamečių individualų/grupinį socialinių įgūdžių ugdymą, įtvirtinant asmenybės adekvatų prisitaikymą. Specialistai mokymuose supažindinti su pozityvaus nepilnamečių elgesio įtvirtinimo būdais. Išsamiai pristatyti neadaptyvaus elgesio priežasčių - pasekmių kognityvinis modelis, karjeros projektavimo metodai ir technikos. „Stavne“ atstovai mokymų metu pristatė konfliktų valdymo metodiką, kuri yra taikoma Norvegijoje.  


 

2015-10-05 – 2015-10-09 stažuotė Trondheime, Norvegija.

2015-10-05 – 2015-10-09 Socialinės integracijos centro ir Šiaulių apygardos probacijos tarnybos atstovai vyko į 5 dienų stažuotę į Trondheimą, Norvegiją. Šios stažuotės tikslas – susipažinti su Norvegijos darbo su linkusiais nusikalsti asmenimis sistema, perimti gerąją konsultavimo, mokymo metodų ir kitų, tame tarpe ir antikorupcinių, priemonių taikymo patirtį. Stažuotės metu projekto atstovai turėjo galimybę susipažinti su Norvegijos probacijos bei policijos sistema. Atstovai turėjo galimybę susipažinti su priemonių, skirtų jaunimo integracijai į darbo rinką bei švietimo sistemą gausa, pamatyti ir susipažinti su gerosios praktikos pavyzdžiais.

Vizito metu aplankytos šios organizacijos: Probacijos tarnyba, Policijos departamentas, Darbo ir kompetencijų centras „Stavne“ bei šio centro padaliniai, Trondheimo miesto savivaldybė, Mokykla, skirta linkusiam nusikalsti ir nusikalstančiam jaunimui.
 
2015-09-09 projekto viešinimo renginys

2015-09-09 įvyko projekto pristatymo renginys skirtas visuomenei, socialiniams ir projekto partneriams, suinteresuotoms institucijoms. Renginio metu buvo pristatyta projekto idėja, tikslas, uždaviniai, aptarti planuojami projekto rezultatai.
 Projekto pristatymo skaidrės: Apie projektą ir Projekto veiklos