SIC
PROJEKTAS


Kario stovykla: savęs pažinimo, komandinio darbo ir naujų iššūkių patirtis 2017

Rugpjūčio 1 – 4 dienomis Šiaulių apygardos probacijos tarnybos priežiūroje esantys jaunuoliai dalyvavo projekte „Kario stovykla: savęs pažinimo, komandinio darbo ir naujų iššūkių patirtis“. Šis projektas sukvietė energingus, drąsius ir sportiškus jaunuolius susiburti į komandą, įgyti ne tik teisingų ir priimtinų socialinių įgūdžių, praktinių, teorinių žinių, bet ir išbandyti savo jėgas fizinėse rungtyse. Visos projekto veiklos kompleksiškos ir įtraukiančios visą nepilnamečių aplinką: nepilnamečių šeimos nariai, specialistai (Probacijos tarnybos inspektoriai, socialinių partnerių atstovai), visuomenė. Projekte gebėjimai lavinami per naują, nepažintą aplinką, iškilusius sunkumus, nepatogumus ir komforto nebuvimą, parodant komandinio darbo, bendradarbiavimo svarbą.


Projekto „Kario stovykla: savęs pažinimo, komandinio darbo ir naujų iššūkių patirtis“ veiklų metu jaunuoliai vyko į E. Adamkavičiaus poligoną, kuriame susipažino su karininko profesijos subtilybėmis. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės 608 lengvosios pėstininkų kuopos kariškiai jaunuoliams pristatė Lietuvos kariuomenes struktūrą, padalinius, supažindino su šaunamaisiais ginklais Ak-4, mokino užsimaskuoti ir rasti pasislėpusį priešą. Karinėje stovykloje dalyvaujantys jaunuoliai išmoko naudotis kompasais, skaityti ir suprasti topografinius žemėlapius. Dalyvavo nuotaikingame naktiniame žygyje, kuriame lavino bendradarbiavimo įgūdžius, supratingumą bei reakciją. Visos stovyklos metu jaunuoliai turėjo laikytis itin griežtos kariškių nustatytos tvarkos.

Projekto veiklas užbaigė mokymai, į kuriuos buvo įtraukti ir jaunuolių tėvai. Mokymasis kartu stiprina nepilnamečių ir šeimos narių emocinį stabilumą, dvasinę harmoniją, asmeninę raišką ir pokyčius tarpusavio santykiuose. Psichologė Virginija Servutienė pasitelkusi fraktalo piešimo metodą padėjo jaunuoliams ir jų tėvams daugiau sužinoti apie savo asmenybės išskirtines savybes, emocinę būklę bei užgniaužtas problemas.