Pokyčių transformacija

Pokyčių transformacija

Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0016

Socialinės integracijos centras 2021 m. rugpjūčio 23 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Pokyčių transformacija“ (Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-03-0016) finansavimo ir administravimo sutartį.

Siekiant išlikti dinamiškame pasaulyje būtina keistis, atsinaujinti, o tam reikia ieškoti naujų būdų ir priemonių, ugdyti asmenines savybes. Ugdydami gebėjimus, padedančius prisitaikyti prie kintančios aplinkos, lengviau įveikiame kasdieninius iššūkius, priimame teisingesnius sprendimus neapibrėžtumo sąlygomis. Pokyčių situacijos išryškėja individualus mokymosi interesai. Transformuojančio mokymosi dėka keičiasi požiūriai, supratimas, mąstymas.

Projekto tikslas – teikti pagalbą ir palengvinti gyventojų integraciją į darbo rinką švelninant koronaviruso COVID-19 pandemijos sukeltas pasekmes.

Projekto įgyvendinimo metu suteikiamos galimybės bedarbiams ir ekonomiškai neaktyviems asmenims įgyti verslumo įgūdžių; praplėsti susikurtas ribas, trukdančias efektyviai projektuoti individualią karjerą, stiprinti pasitikėjimą savimi ir savo galimybėmis, formuoti motyvaciją į rezultatą – sėkmę; sprendžiant COVID pasekmes įgyti naujų gebėjimų adaptuojantis prie pakitusios situacijos ir atrasti asmens pozityvius elgesio bruožus; įgyti žinių, reikalingų identifikuoti idėjas, vedančias prie sėkmingų pokyčių pasitelkiant supančius šaltinius; tobulinti gebėjimai informacinių technologijų taikymo srityse, siekiant pagerinti integravimąsi darbo rinkoje ir formuojant gebėjimus mokytis visą gyvenimą; susipažinti su socialiniais tinklais; išmokti pristatyti save užsienio kalba raštu ir žodžiu; užmegzti ir palaikyti pokalbius, vykstančius kasdienėse situacijose; įgyti darbinių praktinių įgūdžių darbo vietoje. Viso projekto metu numatoma įtraukti ne mažiau 70 unikalių tikslinės grupės asmenų.
Projektu siekiama ilgalaikių rezultatų, padėsiančių dalyviams įveikti asmeninius ir aplinkos pokyčius.

Projekto įgyvendinimo pabaiga 2022 m. gruodžio mėn.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų