Sėkmės tandemas

Sėkmės tandemas

Socialinės integracijos centras 2020 m. gruodžio 18 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė Jungtinės veiklos sutartį veikti bendrai dalyvaudamos projekte „Alternatyvių investicijų detektorius (AID)“. Projekto tikslas – plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje.

Gyvenimo kokybė, užimtumas ir įsidarbinimo galimybės didžiąja dalimi priklauso nuo pasitenkinimu gyvenimu, pozityvių jausmų, bendros psichologinės ir socialinės gerovės bei turimų kompetencijų. Projekto dalyviai įtraukiami į inovatyvius mokymus. Kompetencijų, reikalingų įsitvirtinant darbo rinkoje ugdymas vyksta per kūrybinį procesą (dviračių prikėlimą „naujam gyvenimui”), kuris apima integruotus IT, komunikacijos, psichologo ir verslumo mokymus.

Baigėsi projekto „Sėkmės tandemas” vienas mokymų etapas – džiaugiamės dalyvių entuziazmu, visų mokymų metu lydėta gera nuotaiką ir pasiektais rezultatais. Džiaugiamės mes – džiaugiasi ir vaikų globos namai, gavę dovanų mūsų projekto dalyvių mokymų metu atnaujintus dviračius. Linkime gero kelio jaunuoliams ir sėmės darbe projekto dalyviams!