„Taiki komunikacija-gyvenimo kalba (angl. NVC)”

Socialinės Integracijos Centras - SIC > „Taiki komunikacija-gyvenimo kalba (angl. NVC)”

„Taiki komunikacija-gyvenimo kalba (angl. NVC)”

Socialinės integracijos centras 2021m. birželio 18 d. kartu su Empathos partners ir Lietuvos probacijos tarnyba pasirašė projekto „Taiki komunikacija – gyvenimo kalba (ang.NVC)“ (LT03-2-SADM-K01-034) partnerystės sutartį.

Projekto tikslas – vaikų, jaunimo ir jų šeimos gerovės užtikrinimas ir socialinės integracijos stiprinimas Lietuvoje, taikant ir įdiegiant užsienio šalyje sukurtą ir sertifikuotą NVC metodiką.

NVC – tai gyvenimo kalba (angl. a Language of Life), gerumo širdis (angl. the Heart of Nonviolent), kitaip tariant – tai metodas, formuojantis žmogaus gyvenimo ir bendravimo būdą, gyvenimo stilių, padedantis nuoširdžiai įsiklausyti ir suderinti savo ir kitų žmonių jausmus ir poreikius. NVC metodika skirta vaikų/jaunuolių (įskaitant ir vaiko aplinką) bei jų šeimos narių empatijos gebėjimų ir auklėjimo įgūdžių ugdymui.

Užsienio ir Lietuvos tyrėjai, apibūdindami vaikų/jaunuolių (ypač sutrikusio intelekto asmenų) socializacijos ypatumus, kaip vieną iš ryškiausių bruožų pažymi šių asmenų pozityvios komunikacijos trūkumus, adaptyvaus elgesio įgūdžių stoką. Daugelis vaikų, negeba suprasti kalbos, dėmesingai bendrauti, konstruktyviai spręsti bendravimo problemas. Jiems būdingas inertiškumas, sunkumai palaikant tarpusavio santykius, kontaktų paviršutiniškumas, dėmesys į save, egocentriški (savo poreikių patenkinimo) bendravimo tikslai ir saviraiška.

Projekto įgyvendinimo metu bus parengta ir Lietuvoje iš užsienio (Norvegija) adaptuota Taikios komunikacijos (NVC) metodika, skirta darbui su vaikais ir jaunuoliais su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų, t.y. delinkventinio elgesio vaikams, kurie jau yra padarę bet kokio pobūdžio teisės aktų pažeidimų, vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (apimant vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimus, proto ir (ar) psichikos negalią, arba vaikams, kurie turi raidos sutrikimų); taip pat vaiko/jaunuolio šeimai (apimant ir išplėstinę šeimą); vaiko aplinkai: šeimynoms, vaiko globos institucijai, mokyklai, vietos bendruomenei, vaiko/jaunuolio draugais. Gert Skoczowsky-Danielsen (Norvegija) – Empathos Partners vadovas ir įkūrėjas, JAV globalios organizacijos NVC centro (angl. The Center for Nonviolent Communication) sertifikuotas NVC treneris apmokys 6 ekspertus iš Lietuvos, kaip taikyti NVC dirbant su projekto tikslinėmis grupėmis. Apmokyti ekspertai adaptuos NVC Lietuvoje. Projekto trukmė 30 mėn.

Projektas finansuojamas iš 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ lėšų.


„Taiki komunikacija – gyvenimo kalba (angl. NVC)“ atidarymo renginys

„Taiki komunikacija – gyvenimo kalba (angl. NVC)“ mokymai

Projekto „Taiki komunikacija – gyvenimo kalba (angl. k. NVC)“ mokymai Osle

Projekto „Taiki komunikacija-gyvenimo kalba (angl. NVC)” darbo grupės susitikimas

Projekto „Taiki komunikacija – gyvenimo kalba“ (angl. NVC) (Nr. LT03-2-SADM-K01-034) pilotiniai mokymai