Mokymai „Aktyvus gyvenimas brandoje“ Gruzdžiuose

Socialinės Integracijos Centras - SIC > Naujienos > Projektai > Aktyvus gyvenimas brandoje > Mokymai „Aktyvus gyvenimas brandoje“ Gruzdžiuose

Mokymai „Aktyvus gyvenimas brandoje“ Gruzdžiuose

Kaip rasti kelią pas besimokantįjį? Pagrindinis klausimas, kurį nuolat sau kelia Socialinės integracijos centro lektoriai ir konsultantai įgyvendinami projektą „Aktyvus gyvenimas brandoje“. Gyvename XXI amžiuje, laiku, kai nuolat viskas aplink mus keičiasi, kuriasi, tobulėja. Sėkmingas žmogus šiandien yra kūrybiškas ir aktyvus. Žvelgiant dar toliau į ateitį ir kuriant sėkmingą Lietuvos visuomenę, tikimasi, kad ji bus atvira pasaulio kaitai. Mūsų šalies piliečiai ir toliau išliks išsilavinę, domėsis mokslu ir naujovėmis, lengvai perpras ir naudos išmaniąsias technologijas, mokysis užsienio kalbų, puoselės mokymosi visą gyvenimą principus. Lietuvoje bus sudarytos sąlygos besimokantiesiems individualiai tobulėti ir kūrybiškumui formuotis, verslo ir mokslo bendroms idėjoms realizuoti. Visoje Lietuvoje gyventojai turės palankias sąlygas neformaliajam ugdymui ir mokymuisi visą gyvenimą plėtoti. Tokią besimokančią Lietuvą įsivaizduojama išvysti iki 2030 metų („Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“).


Mokymai „Karjeros projektavimas įtvirtinant pozityvią saviraišką“ ir bendrųjų gebėjimų ugdymas „Gyvenimas brandoje“ Gruzdžiuose vyko 2019 m. vasario-kovo mėn. Džiaugiamės, kad pasiteisino įvairūs gerosios praktikos pavyzdžiai, inovatyvūs būdai, kaip dirbti su skirtingų poreikių besimokančiaisiais, kaip skatinti jų motyvaciją mokytis. Į mokymus dažniausiai susirenka labai skirtingos motyvacijos besimokantieji. Vieni iš jų ateina paskatinti vidinės motyvacijos, patys nori tobulėti, kelti kvalifikaciją, lavinti turimus ar įgyti naujų įgūdžių. Žemesnę motyvaciją mokytis turintiems asmenims sudaromos sąlygos įsijungti į mokymosi procesą skiriant užduotis grupėse, įtraukiant aktyvesnius mokymų dalyvius, o kartais, atvirkščiai, – pasyvesnius pabandyti prakalbinti individualaus darbo metu. Po mokymų dalyviai lankė 3 dienų psichologinės savipagalbos „Emocinio imuniteto stiprinimas“ grupes.


Projektas iš dalies finansuojamas ES paramos lėšomis.