Projektas „Taiki komunikacija – gyvenimo kalba (ang. NVC)“

Socialinės Integracijos Centras - SIC > Naujienos > Projektai > Taiki komunikacija (NVC) > Projektas „Taiki komunikacija – gyvenimo kalba (ang. NVC)“

Projektas „Taiki komunikacija – gyvenimo kalba (ang. NVC)“

„Taiki komunikacija – gyvenimo kalba (ang. NVC)“  LT03-2-SADM-K01-034

Projektas „Taiki komunikacija – gyvenimo kalba (ang. NVC)“, finansuojamas pagal 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Sveikata“ programa „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ įgyvendinimą bei naujos iš užsienio adaptuotos metodikos (NVC) taikymą Lietuvoje, siekiant pokyčių.

Projekto tikslas – vaikų, jaunimo ir jų šeimų gerovės užtikrinimas bei socialinės integracijos Lietuvoje stiprinimas, taikant ir įgyvendinant užsienio valstybės sukurtą ir sertifikuotą NVC metodiką.

Gert Skoczowsky-Danielsen (Norvegija) – Empathos Partners vadovas ir įkūrėjas, JAV globalios organizacijos NVC centro (angl. The Center for Nonviolent Communication) sertifikuotas NVC treneris apmokys 6 ekspertus iš Lietuvos, kaip taikyti NVC dirbant su projekto tikslinėmis grupėmis.

Projekto įgyvendinimo metu bus parengta ir Lietuvoje iš užsienio (Norvegija) adaptuota Taikios komunikacijos (NVC) metodika, skirta darbui su vaikais ir jaunuoliais su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų, t. y. delinkventinio elgesio vaikams, kurie jau yra padarę bet kokio pobūdžio teises aktų pažeidimų, vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo poreikių (apimant vaikus, turinčius elgesio ir emocijų sutrikimus, proto ir (ar) psichikos negalią, arba vaikams, kurie turi raidos sutrikimų); taip pat vaiko/jaunuolio šeimai (apimant ir išplėstinę šeimą); vaiko aplinkai: šeimynoms, vaiko globos institucijai, mokyklai, vietos bendruomenei, vaiko/jaunuolio draugams.

Projektas skirtas:

prevencijos gerinimo – smurto artimoje aplinkoje ir nusikaltimu mažinimui. Vaiku/jaunuoliu, šeimos narių taikios komunikacijos techniku mokymas mažina konfliktu tikimybe ir agresijos raiška, susijusia su smurto aplinkoje mažėjimu;

NVC metodika taikyti savo darbe gali daugelio sričių specialistai, kas sudaro prielaidas NVC metodikos populiarumo ir paklausos augimui Lietuvoje;

projekto įgyvendinimo metu bus apmokyti specialistai, kurie NVC metodika galės taikyti dirbdami su vaikais/jaunuoliais ir jų šeimomis savo institucijose. NVC metodika papildys paslaugas metodu įvairove, prisidės prie vaiko/jaunuolio ir jų šeimos problemų sprendimo, kuriu negalima išspręsti kitais darbo metodais ar pagalbos mechanizmais. Tai prisidės prie paslaugu kokybės ir prieinamumo gerinimo, vaiko/jaunuolio bei jų šeimos gerovės užtikrinimo. Apmokyti specialistai NVC metodiką galės taikyti dirbant su vaikais/jaunuoliais bei jų šeimomis ir pasibaigus projektui.

Taip pat, projekto įgyvendinimo metu bus apimtos 3 pagrindinės NVC metodikos temos: NVC modelis, empatijos ugdymas ir šeima/auklėjimas. NVC padeda spręsti ir kitas aktualias visuomenes problemas: priklausomybių, agresijos, konfliktų valdymo ir kt.

Projektas finansuojamas iš 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo programos Sveikata lėšų.