Gebėjimų asimetrija

Gebėjimų asimetrija

Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0018


Socialinės integracijos centras 2018 m. balandžio 3 d. su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė projekto „Gebėjimų asimetrija“ (Nr. 08.3.1-ESFA-K-413-01-0018) finansavimo ir administravimo sutartį.
Kompleksinės projekto veiklos suplanuotos įvertinus socialiai pažeidžiamų asmenų gebėjimų asimetriją, pasyvaus dalyvavimo darbo rinkoje priežastis, išsiaiškinus tikslinės grupės poreikius, Šiaulių apskrities darbo rinkos situaciją ir pareiškėjo bei partnerių akademinę, mokslinę ir praktinę darbo patirtį. Projekto išskirtinumas – apjungiant nevyriausybinių organizacijų patirtį, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos praktiką, Šiaulių profesinio rengimo centro švietimo veiklą ir Šiaulių universiteto mokslinių tyrimų pasiekimus, suteikti aukštos kokybės kompleksines, individualizuotas socialinės integracijos paslaugas socialiai pažeidžiamiems asmenims.
Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama mažinti socialiai pažeidžiamų asmenų socialinę atskirtį, stiprinant jų vidinę mokymosi ir darbo motyvaciją (padedant suprasti ir atrasti sąsajas tarp sėkmingos profesinės karjeros ir mokymosi), pasitikėjimą savo gebėjimais, atsparumą neigiamam aplinkos poveikiui, ugdant profesinės ir gyvenimo karjeros planavimo gebėjimus, skatinant mokymosi tęstinumą, didinant sėkmingo įsidarbinimo ir dalyvavimo darbo rinkoje galimybes, ugdant bendruosius gebėjimus ir socialinius įgūdžius, būtinus šiuolaikinei darbo rinkai.
Projekto tikslinė grupė – 250 socialiai pažeidžiamų asmenų (socialinės rizikos vaikai, asmenys paleisti iš laisvės atėmimo vietų, nedirbantys ir nesimokantys probacijos pareigūnų prižiūrimi asmenys, socialinės pašalpos gavėjai).
Planuojama projekto trukmė 36 mėn. Projekto veiklos apima Šiaulių r., Akmenės r., Joniškio r., Radviliškio r., Kelmės r., Pakruojo r.


Projektas iš dalies finansuojamas ES paramos lėšomis.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų

„Kompiuterinis raštingumas, matematinių ir technologinių gebėjimų ugdymas“

Kas domina šiuolaikinį jaunimą? Gal muzika? Ar linksmybės? Draugų kompanijos? Menas, knygos ar kompiuteriai? O gal sportas? Gal svajojama tapti youtuberiu ir mėgautis prabangiu gyvenimu? Turbūt visų svajonių ir lūkesčių net neįmanoma būtų įvardinti. Vystantis technologijoms, kinta ir bendravimas – mes pereiname prie kitokio bendravimo būdo. Socialinės integracijos centras per projekto „Gebėjimų asimetrija“ veiklas pabandė spėti ir pataikė tiesiai į vaikus ir jaunuolius dominančią sritį – tai yra robotika ir IT. Jaunuoliai aktyviai dėliojo, kūrė, ardė ir vėl konstravo bei programavo savo pirmuosius „robotus“. Vaikų ir jaunuolių aktyvus dalyvavimas keičia nemotyvuoto ir niekuo nesidominčio jaunimo stereotipą.

Socialinių įgūdžių ugdymas vaikams Akmenės rajono paramos šeimai centre

Svarbus socialinės kompetencijos komponentas – socialiniai įgūdžiai, kurie įgalina socialinius lūkesčius (normas) atitinkantį veikimą socialinėse situacijose: elgesio viešumoje įgūdžiai, socialinio pažinimo, kitaip – socialinės kognicijos įgūdžiai– elgesio normų žinojimas ir socialinių žinių įvaldymas; savikontrolės įgūdžiai. Pagrindinis socialinės kompetencijos struktūrinis komponentas – socialiniai įgūdžiai; socialinė kompetencija apima tiek socialinius įgūdžius, tiek ir adaptyvų elgesį, savęs valdymą, asmeninę atsakomybę ir kt. Skirtumą tarp socialinių įgūdžių ir socialinės kompetencijos, galima apibūdinti taip: socialiniai įgūdžiai – konkretus išmoktas elgesys, kuris demonstruojamas siekiant atlikti konkrečias socialines užduotis; o sąvoka socialinė kompetencija susijusi su elgesio įvairiose situacijoje vertinimais; vertinimai gali būti grindžiami kriterijais, pvz., visuomenės nustatytomis…

Mokymai „Socialinių įgūdžių ugdymas“ Šiaulių „Ringuvos“ specialiojoje mokykloje

Ugdymo ir socialinės integracijos garantijos sudaro sąlygas atskleisti ir plėtoti vaikų ir suaugusių asmenų potencialą, turi svarbų vaidmenį asmens intelektinių, socialinių gebėjimų raidai. Tačiau net ir įstatymiškai įteisintomis integracijos sąlygomis kai kurios negalių turinčių asmenų grupės patiria tam tikrų socializacijos problemų, susijusių tiek su nepalankiomis visuomenės nuostatomis, negalės stereotipais, tiek ir su elgsenos ypatumais. Gerų komunikacinių ryšių palaikymas yra harmoningo buvimo socialinėje grupėje sąlyga, galimybė individui efektyviai veikti socialinėje aplinkoje. 2019 m. sausio 16-30 d. (20 val.) Šiaulių „Ringuvos“ specialiojoje mokykloje vykę „Socialinių įgūdžių ugdymo“ mokymai neabejotinai lemia asmens socialinio funkcionavimo ir socialinių situacijų valdymo kokybę bei daro didžiulį poveikį…

Socialinių įgūdžių ugdymas Šiaulių „Ringuvos“ specialiojoje mokykloje

Socialiniai įgūdžiai, kaip visaverčio socialinio gyvenimo prielaida, būtini siekiant asmens autonomiškumo, gebėjimo prisitaikyti prie socialinių situacijų, išreikšti save ir suprasti kitus. Tai harmoningo buvimo socialinėje grupėje sąlyga, galimybė individui efektyviai veikti socialinėje aplinkoje, sėkmingos socializacijos prielaida. Šiaulių universiteto Specialiosios pedagogikos katedros lektorės, Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos metodininkės dr. Margaritos Jurevičienės vedami mokymai „Socialinių įgūdžių ugdymas“, pasižymi netradiciniais ugdymo(si) metodais ir individualizuotu mokymų turiniu. Lektorės teigimu, ugdymo(si) aplinka, tiksliau – aplinkos pritaikymas vaikams, turintiems sensorinės integracijos sutrikimų ir sensomotorinius poreikius atitinkantis ugdymas – vienas iš esminių ugdymo(si) veiksnių, įgalinančių individualų asmeninį tobulėjimą. Mokymų metu kuriama tinkama ugdomoji erdvė (pvz. multisensorinė aplinka…

„Bendrųjų gebėjimų ugdymas“ ir praktika Baisogaloje

2017 m. atliktas projekto tikslinės grupės tyrimas atskleidė, kad socialiai pažeidžiami asmenys, siekiantys sėkmingos (re)integracijos į darbo rinką, norėtų tobulinti profesines, dalykines kompetencijas, sistemingai įgyti naujų teorinių žinių ir plėtoti praktinę patirtį. Jų teigimu tai padėtų lengviau susirasti darbą ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Bendrosios kompetencijos, t. y. žinios, įgūdžiai ir požiūriai, sudaro sąlygas besimokantiems asmenims būti patenkintiems savo veikla, o vėliau įsidarbinti ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Šioms bendrosioms kompetencijoms priskiriami įprastiniai įgūdžiai, tokie kaip: bendravimo gimtąja kalba ir užsienio kalbomis, naudojimosi skaitmeninėmis technologijomis įgūdžiai, raštingumas, pagrindiniai matematiniai ir gamtos mokslų įgūdžiai, taip pat horizontalūs įgūdžiai, pavyzdžiui, mokėjimas mokytis, socialinė ir…

Grupiniai socialinių įgūdžių užsiėmimai Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre

Įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Gebėjimų asimetrija“ Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre rugpjūčio mėnesį grupinius socialinių įgūdžių užsiėmimus veda Socialinės integracijos centro karjeros konsultantės dr. Aistė Batūraitė ir dr. Margarita Jurevičienė. Socialiniai įgūdžiai, kaip visaverčio socialinio gyvenimo prielaida, būtini, siekiant asmens autonomiškumo, gebėjimo prisitaikyti prie socialinių situacijų; išreikšti save, suprasti kitus; bendrauti, išvengiant konfliktų, palaikant gerus komunikacinius ryšius. Turimi socialiniai įgūdžiai – tai harmoningo buvimo socialinėje grupėje sąlyga, galimybė individui efektyviai veikti socialinėje aplinkoje, sėkmingos socializacijos prielaida. Būtent socialiniai įgūdžiai tarpusavio sąveikose formuoja žmogaus sąmonės pagrindą, jie yra tarsi jungtis tarp individo ir jo aplinkos ir leidžia…

Mokymai Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre

Įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Gebėjimų asimetrija“ Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centre liepos, rugpjūčio mėnesiais individualias konsultacijas teikia ir grupinius užsiėmimus veda Socialinės integracijos centro karjeros konsultantės dr. Margarita Jurevičienė ir dr. Aistė Batūraitė. Užsiėmimuose dalyvauja dvylika 14 – 18 metų amžiaus vaikų. Pokalbių metu siekiama įgalinti jaunuolius siekti asmeninio ir profesinio tobulėjimo, aktyviai įsitraukti į kitas projekto veiklas (kompiuterinio raštingumo, matematinių ir technologinių, iniciatyvumo ir verslumo bei kt. gebėjimų ugdymą), dalyvauti darbo paieškose. Susitikimų metu analizuojami individualūs vaikų poreikiai, motyvai ir įsitikinimai, turintys įtakos mokymosi ir darbo motyvacijai. Vaikai atlieka individualias užduotis, padedančias stiprinti pasitikėjimą savimi,…

Projekto „Gebėjimų asimetrija” pabaiga

2022 m. Balandžio 4 dieną baigėsi net 4 metus trukęs projektas „Gebėjimų asimetrija“. Projekto įgyvendinimo metu sutikome daug įvairių žmonių, išgirdome įvairių gyvenimo istorijų. Dalyvių pasiekimai tikrai stebina. Kai kurių dalyvių gyvenimas tapo prasmingesnis, įgijo naujų žinių, kompetencijų, gebėjimų, kai kurie atsikratė kompleksų, pakeitė savo gyvenimą į gerąją pusę. Dalyviai turėjo galimybę dalyvauti įvairiuose mokymuose, tokiuose kaip: kompiuterinis raštingumas, virtualus viešųjų paslaugų turas, socialinių įgūdžių ugdymas, gimtosios ir užsienio kalbų, verslumo gebėjimų ugdymas, turėjo galimybę įgyti profesinio mokymo diplomą. Taip pat turėjo galimybę ir lankytis muziejuose, skirtingose Šiaulių miesto ir rajono įmonėse, kur susipažino su profesijomis, jas išbandė, mokymosi tikslais lankėsi laisvalaikio praleidimo vietose. Galima vardinti ir vardinti šio projekto naudą dalyvavusiems žmonėms. Nuoširdų ačiū tariame visiems prisidėjusiems prie projekto įgyvendinimo: partneriams, dalyviams, lektoriams, įstaigoms, įmonėms kuriose lankėsi dalyviai, ugdymo ir mokymo įstaigoms. Ačiū už sėkmingai įgyvendintą projektą.